MANUELE THERAPIE

Naargelang de oorzaak en graad van je klachten wordt er een behandelplan samengesteld op basis van een anamnese en een functieonderzoek vb spier- , gewrichts- , coördinatie -en stabiliteitstesten. Meestal is de behandeling 2- ledig en zal er eerst een manuele behandeling voorafgaan aan een medisch therapeutisch trainingstherapieprogramma met eventueel een thuisoefenprogramma. Het manuele gedeelte bestaat bijvoorbeeld uit mobilisaties oscillaties, zachte manipulaties, harmoniserende technieken, neural glidings, shockwave behandelingen, enz...