MANUELE NEUROTHERAPIE

Manuele Neurotherapie (MNT) en Zenuwreflexologie (NR) zijn beide manuele behandelwijzen die van nut zijn bij acute maar zeker ook bij chronische pijnen. Bij veel pijnklachten zien we stoornissen binnen het bewegingsstelsel EN de organen. Hierbij is het zenuwstelsel van belang. Daarom zijn alle technieken van MNT en NR er op gericht "reflectoir" in te grijpen op het zenuwstelsel.

Beide therapieën maken gebruik van zenuwreflexologie. Dit is het aandrukken van zenuwreflexpunten op de diverse voetbeentjes. Het aandrukken van deze punten heeft een gerichte en precieze invloed op de verschillende onderdelen van het zenuwstelsel.

De Manuele Neurotherapie combineert de zenuwreflexologie met specifieke technieken op het lichaam (mobilisaties, massage, triggerpoints, …), die ook in verband staan met de zenuwbanen doorheen het lichaam.