PRAKTISCHE INFO

Wij zijn allen gedeconventioneerd kinesitherapeuten dat maakt dat er een groot deel van uw revalidatie wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

De juiste tarieven zijn terug te vinden op hun website. 
Voor langdurige revalidaties wordt er door ons een verhoging van de terugbetaling aangevraagd: tot 60 beurten.

Voor een kinesitherapiebehandeling dient u steeds voorafgaandelijk een telefonische afspraak vast te leggen en een voorschrift van de arts voor te leggen. 
Huisbezoeken zijn mogelijk. 

WAT ALS IK MIJN AFSPRAAK NIET KAN NAKOMEN?

Gelieve tijdig uw afspraak te annuleren wanneer U deze niet kan nakomen, ten laatste 1 dag op voorhand.

     OP HOEVEEL BEHANDELINGEN HEB IK RECHT

U heeft per kalenderjaar recht op 3 x 18 behandelingen.
Dit geldt wel voor 3 verschillende aandoeningen
(bv. nek, rug, schouder). Voor acute -(na operaties) en chronische aandoeningen gelden andere regels, namelijk
F- pathologie A en B waarbij men recht heeft op 60 behandelingen aan de normale terugbetaling. 

Voor aandoeningen E-pathologie waarvoor een langdurige behandeling vereist is gelden verhoogde terugbetalingen en een onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door adviserend geneesheer mutualiteit.


EERSTE AFSPRAAK

Bij de eerste praktijkconsultatie vragen wij u de
onderstaande documenten mee te brengen:

Voorschrift van de arts

Kleefbriefje van de mutualiteit

Wij werken aan de officiële RIZIV-tarieven.
Volg ons